Nieuwe regelgeving voor psychologen en orthopedagogen in de CLB’s (i.v.m. erkenning en gesuperviseerde praktijk)

Nieuw:
Dossier erkenning klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen
Sjabloon aanvraagformulier stagemeester/stagedienst
update ivm stagemeester/stagedienst

De wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (2015), en aanverwante regelgeving, heeft ook gevolgen voor het werk van de masters in de psychologie en pedagogie die actief zijn in de CLB-sector.

In essentie komt het hier op neer dat er een erkenning nodig is om de klinische psychologie en klinische orthopedagogie te kunnen uitoefenen, dus ook in de CLB’s.
Voor het bekomen van die erkenning zijn een aantal stappen nodig.
Wie vanaf 2022-2023 afstudeert zal een “professionele stage” moeten volgen, wat wij omschrijven als gesuperviseerde professionele praktijk (GPP), bij een erkend stagemeester.

In juni zijn hiervoor een aantal stappen nodig om (ook in de toekomst) in orde te zijn met deze regelgeving.
Het is belangrijk dat alle CLB’s ervoor zorgen dat zij in aansluiten op deze nieuwe regelgeving. Dit om twee redenen. Enerzijds zorgen wij er dan voor dat we later geen problemen krijgen bij het uitoefenen van bepaalde taken uit het domein van de klinische orthopedagogiek of klinische psychologie. Anderzijds blijven de CLB’s op die manier toegankelijk voor afgestudeerde masters die hun eerste tewerkstelling willen combineren met deze GPP.

Voor de CLB-sector volgen de ISC (Internettensamenwerkingscel) en VVSP (Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie) gezamenlijk deze ontwikkelingen op.

Hierover is een dossier samengesteld dat de vinden is op de website van de VVSP. In dit dossier kan u niet alleen uitvoerige informatie vinden over hoe die regelgeving in elkaar zit, maar tevens informatie over de stappen die de CLB’s moeten zetten.
Kort samengevat zijn volgende stappen nodig:

  • Masters in de psychologie: houder zijn van de titel van psycholoog;
  • Masters in psychologie en orthopedagogiek: beschikken over het visum (federaal) en daarmee samenhangende erkenning (Vlaams) om de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek te kunnen uitoefenen
  • Aanvraag indienen voor het bekomen van de erkenning als stagemeester en stagedienst

In een gezamenlijk initiatief organiseerden VVSP en ISC op dinsdag 15 juni 2021 hierover een webinar.
Om het VVSP-WPPSI-IV-NL ‘webinar’ te ontdekken, klik hier.

Wie meer info wil kan hiervoor altijd contact opnemen met patrick.lancksweerdt@schoolpsychologie.be, die dit dossier opvolgt.

Geef een reactie