Historiek

De V.V.S.P. mag zich één van de oudste verenigingen noemen die van de Belgische Federatie van Psychologen deel uitmaken.

In 1983 werd de V.V.P., Vereniging voor Psychologen van de PMS-Centra, opgericht als feitelijke vereniging. Ze betekende voor haar leden onder andere een toegangspoort tot de B.F.P..

In 1988 werd de vereniging herdoopt tot V.W.P.P., Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Psychologen in de PMS-Centra.

In 1995 werd de V.W.P.P. omgevormd tot een v.z.w. met als doelstelling de kwaliteit van het psychologisch werk in de PMS-Centra te bevorderen.

Op 31.03.99. kreeg de vereniging, in het licht van de hervormingen van de PMS/MST-Centra, de nieuwe naam: V.V.S.P., Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie.
Sindsdien kent de vereniging een jaarlijkse groei.