Uitnodiging Studiedag VVSP

Schoolpsychologisch werk
in een hedendaagse context

Vrijdag 9 december 2022
Auditorium P.J. Triest
Jozef Guislainstraat 41, Gent

Schoolpsychologisch werk is een vlag die vele ladingen dekt. Niet enkel masters in de schoolpsychologie doen dit werk. Tal van andere hulpverleners nemen eveneens schoolpsychologische taken op zich: (ortho)pedagogen, bachelors in de psychologie, maatschappelijk werkers, artsen…
En dat werk gebeurt niet enkel in de CLB’s, maar ook in privépraktijken, CAR’s, CGG’s enz.

De voorbije jaren is op dat vlak heel wat in beweging gekomen.
Denken we maar aan zaken zoals de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), initiatieven zoals 1Gezin1Plan, de Overkophuizen, TEJO, maar ook de conventie voor eerstelijnspsychologie en de eerstelijnszones, de erkenning van klinisch psychologen en orthopedagogen, de aankomende erkenning van de psychologisch consulenten…

VVSP vond het tijd om alles eens in perspectief te zetten. Verschillende sprekers zullen dit thema toelichten vanuit hun eigen invalshoek en visie.
De bedoeling is om te komen tot een bevattelijk overzicht van de verschillende ontwikkelingen en de visie hierop, zowel vanuit beleid als vanuit de praktijk. duidelijk beeld van hoe de verschillende zaken op elkaar kunnen inhaken en elkaar kunnen versterken.

Het programma ziet er als volgt uit:
(onder voorbehoud van wijzigingen in de timing)

Klik hier om in te schrijven

Toegang: niet-leden 85 €, VVSP-leden 50 €, studenten 20 €.

Eenmalige mogelijkheid: met een bijkomende betaling
van 50 € kan men het lidgeld voor 2023 betalen.

Vooraf inschrijven is nodig.
Na inschrijving ontvangt u een factuur vanuit VVSP

Communicatie uitsluitend via studiedag@schoolpsychologie.be
Deadline om in te schrijven is 5 december (of van zodra de zaal volzet is).

Toegang enkel mogelijk na betaling.
Bij laattijdige inschrijving, gelieve betaalbewijs mee te brengen!