VVSP Ledenwerving

Beste,

U bent, of was in 2023, lid van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie.
Of u was in het verleden aanwezig bij één van onze activiteiten, waardoor u in onze mailinglijst bent opgenomen.

De voorbije jaren is er een hele sterke evolutie geweest op vlak van de uitoefening van de psychologie. De coronacrisis heeft de hele maatschappij geleerd dat psychologen echt wel een belangrijke rol kunnen spelen in het maatschappelijk welzijn, ook voor kinderen. Naar een psycholoog gaan is vandaag niet meer iets exclusief voor de meer begoede mensen en is maatschappelijk ook veel meer aanvaard dan pakweg 25 jaar terug.

Ook op vlak van kinder- en schoolpsychologie zijn er positieve ontwikkelingen geweest. En dat is maar goed ook, want de noden zijn hoog!

In deze mail gaat het uitsluitend over ledenwerving en over de ledenwerking van onze vereniging.

Binnenkort volgt een meer algemene nieuwsbrief die meer focust op een aantal ontwikkelingen in het wereldje van de leerlingenbegeleiding en schoolpsychologie.

Wij zouden het ten zeerste appreciëren indien u deze mail zou doorsturen naar mogelijke andere geïnteresseerden of medewerkers van uw organisatie.

Alvast bedankt,
Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

 1. Lidmaatschap

Velen hebben al hun lidmaatschap reeds vernieuwd. Anderen hebben dit vermoedelijk over het hoofd gezien. U kan nog altijd uw lidmaatschap vernieuwen voor 2024.
Dat doet u door het juiste bedrag over te schrijven op onze rekening BE18 7370 4721 2165 met vermelding van uw lidnummer of uw mailadres (met @ als AT)
Leden ontvangen verder onze nieuwsberichten en extra voordelen bij de organisatie van activiteiten. Overigens is ons lidgeld ook voor 2024 onveranderd.
In vele gevallen betaalt uw werkgever het lidgeld voor onze vereniging. Zij hebben er immers ook voordeel aan!
U doet er dus goed aan om dit even na te vragen bij uw werkgever.
Indien u voorafgaand een factuur wenst, dan stuurt u best een mailtje met deze vraag naar secretariaat@schoolpsychologie.be
Na inschrijving ontvangt u, eveneens op uw vraag, een betalingsbewijs. Dat kan u gebruiken voor uw aangifte van uw beroepskosten.

 1. Wie zijn de leden van VVSP?

Het is een misvatting om te denken dat VVSP zich uitsluitend richt op masters in de (school)psychologie die actief zijn in een CLB.
Onze vereniging richt zicht veel breder naar iedereen die actief betrokken is bij de begeleiding van kinderen en jongeren binnen een onderwijscontext. Wij verwelkomen dus ook geïnteresseerde pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen, paramedici, leerkrachten en docenten die actief betrokken zijn bij leerlingenbegeleiding in het algemeen.
Dit is ook niet exclusief voor CLB-medewerkers. Zelfstandige kindertherapeuten, medewerkers uit Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), Centra Geestelijke Gezondheid (CGG) en tal van andere diensten zijn eveneens welkom in onze vereniging.
Het mag duidelijk zijn dat wij ons toeleggen op het brede domein van begeleiding bij kinderen, waar men de schoolcontext er bij betrekt.

 1. Algemene Vergadering VVSP

Als VZW volgen wij uiteraard de regelgeving die van toepassing is voor de verenigingen. Naast regelmatige bestuursvergaderingen organiseren wij één of tweemaal per jaar ook een Algemene Vergadering.
De eerstvolgende vergadering gaat door op vrijdag 3 mei 2024, om 17.00 u in de buurt van Gent. Deze is toegankelijk voor iedereen die in 2023 lid was, of het lidmaatschap voor 2024 al vernieuwde.
De locatie is afhankelijk van hoeveel leden zullen aanwezig zijn.
Wie aanwezig wil zijn, stuurt best ten laatste op 27 april een mail naar het secretariaat.

 1. Activiteiten van VVSP

Waar is VVSP zoal mee bezig?
Wel, als kleine vereniging zijn wij wel betrokken bij heel wat zaken in het werkveld van leerlingenbegeleiding en schoolpsychologie.
Even overlopen:

 • VVSP maakte deel uit van de werkgroep die de implementatie van de GPP heeft voorbereid (zie verder). Een intensief en constructief werk van overleg met verschillende sectoren waar psychologen werkzaam zijn. Dat leidde tot een gedragen voorstel over de praktische uitvoering van die GPP, inclusief een inschatting over een billijke vergoeding voor diegene die zich engageren om coach te zijn van afgestudeerde nieuwkomers.
  Helaas is dit onlangs nogmaals met twee jaar uitgesteld…
 • VVSP maakt als organisatie deel uit van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), waar wij ook vertegenwoordigd zijn in het bestuursorgaan. Een VVSP-lid is overigens penningmeester van deze VZW.
 • VVSP heeft ook twee zetels in de psychologencommissie (compsy), waar men toeziet op de toekenning van de titel van psycholoog en vragen behandelt i.v.m. de deontologische code van psychologen.
 • VVSP is ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van psychodiagnostische instrumenten en de kwaliteitsbeoordeling ervan. Diverse leden en bestuurders maken deel uit van het Vlaams forum voor diagnostiek (VFD).
 • VVSP is ook op het internationale terrein actief. Eén van onze bestuurders is lid van het Standing Committee Psychology in Education (SC PiE) van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). VVSP maakt ook deel uit van de International School Psychology Association (ISPA), die elk jaar een internationale conferentie organiseert (in 2022 trouwens in Leuven)
 • Verder krijgt VVSP vaak vragen van zowel professionals die actief zijn in het schoolpsychologische werkveld, als van cliënten die betrokken zijn bij deze activiteiten.
  Ook de overheden plegen regelmatig met ons overleg over bepaalde aspecten van ons werkveld.
  En last but not least zijn wij ook sterk betrokken bij het overleg tussen diverse psychologenverenigingen en andere organisaties voorbelangenbehartiging in hetzelfde werkveld.

Kortom, we zijn en blijven een actieve vereniging!
Redenen genoeg dus om uw lidmaatschap te vernieuwen, of u in te schrijven als nieuw lid.

Misschien bent u wel geïnteresseerd om iets meer te doen? U bent altijd welkom als bestuurslid! In dit geval stuurt u best een mailtje naar de voorzitter.