Lid worden

De V.V.S.P. telt leden in de C.L.B., scholen, M.P.I., C.G.G., R.V.A., V.D.A.B., bij de zelfstandige schoolpsychologen, vormings- en onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen, … kortom, leden die actief zijn in de domeinen van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychosociaal functioneren van jongeren.

Het lidgeld voor 2024 is hetzelfde als de voorbije jaren:

Standaard lidmaatschap € 110
Partner van een ander VVSP-lid € 85
Werkzoekend € 55
Pas afgestudeerd (< 3 jaar) € 44
Student in de opleiding (toegepaste) psychologie of (ortho)pedagogie gratis

Lid worden

Betaling.

Dit kan rechtstreeks door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE18 7370 4721 2165 van de VVSP, Kattestraat 22, 9800 Deinze
Vermeld in het mededelingenveld het volgende: lidgeld 2024 + uw lidnummer of mailadres (met ‘at’ voor @). U ontvangt dan een factuur voor “voldaan” die geldt als betaalbewijs en als eventuele verantwoording als beroepskost voor uw belastingsaangifte.
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, of indien u nieuw lid bent, dan vragen wij u het formulier in de link hierboven in te vullen. Op deze manier kunnen wij onze gegevens up-to-date houden.
U kan ten allen tijde een overzicht opvragen van welke gegevens wij over u bewaren. Zie hieronder voor info over het register GDPR.

Register GPDR

Welke persoonsgegevens houdt de VVSP  bij ? Naam en voornaam
Adres
Email
Telefoon en/of GSM-nummer
Betaling lidgeld of deelname aan activiteiten
Bankrekeningnummers
Foto’s en filmpjes met personen duidelijk in beeld
Algemene sfeerfoto’s, spontane groepsfoto’s
Evaluaties, uitslagen, prestaties
Functie in de organisatie
Doelstellingen. De gegevens worden gebruikt om Personen in te schrijven als lid of deelnemer
Personen te verzekeren
Personen praktisch en inhoudelijk via mail te informeren over de activiteiten waarvoor ze zich inschreven (gerechtvaardigd belang)
Personen uit te nodigen voor of te informeren over de volgende activiteit
Van wie krijgt de VVSP deze gegevens? Van de persoon zelf.
Aan welke externe organisatie of persoon worden deze gegevens meegedeeld ? Aan niemand, m.u.v. de Belgische Federatie van Psychologen voor masters in de psychologie.
Met welke medewerkers worden de gegevens gedeeld? Welke verwerkers kunnen aan deze gegevens ? Bestuursleden en websitebeheerder
Hoe lang bewaart de VVSP deze gegevens ? Tot 5 jaar na het lidmaatschap of deelname aan een activiteit van VVSP of vroeger indien betrokkene dit aanvraagt.
Bepaalde gegevens worden opgeslagen in het archief, namelijk ;
1.       Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, emailadres)2.       Beeld- en/of klankopnames bij activiteiten
Hoe zijn de betrokkenen geïnformeerd over de manier waarop de VVSP  omgaat met deze gegevens? Via dit document
Wie heeft in de organisatie toegang tot de persoonsgegevens? Het Bestuur van de VVSP
Hoe beveiligt de VVSP deze gegevens ? Papieren documenten worden door de secretaris bewaard in een gesloten kast. Elektronische gegevens worden door de webmaster beheerd en kunnen alleen door hem aangepast worden Hij alleen beschikt over het wachtwoord om de website aan te passen. Op zijn computer is een virusscanner en firewall aanwezig.
Hoe kunnen de personen wiens gegevens bewaard worden hun rechten uitoefenen ? Personen die bepaalde rechten willen uitoefenen kunnen zich steeds richten tot de Voorzitter.

Als vzw. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving VVSP:
Functie: Voorzitter
Naam: Patrick Lancksweerdt, Oudstationstraat 15A, 8400 Oostende, 0486.853.949
patrick.lancksweerdt@schoolpsychologie.be