Studiedag: “Schoolpsychologisch werk in een hedendaagse context”

Vrijdag 9 december 2022
Auditorium P.J. Triest
Jozef Guislainstraat 41, Gent

Voor de presentaties zie downloads

Schoolpsychologisch werk is een vlag die vele ladingen dekt. Niet enkel masters in de schoolpsychologie doen dit werk. Tal van andere hulpverleners nemen eveneens schoolpsychologische taken op zich: (ortho)pedagogen, bachelors in de psychologie, maatschappelijk werkers, artsen…
En dat werk gebeurt niet enkel in de CLB’s, maar ook in privépraktijken, CAR’s, CGG’s enz.

De voorbije jaren is op dat vlak heel wat in beweging gekomen.
Denken we maar aan zaken zoals de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), initiatieven zoals 1Gezin1Plan, de Overkophuizen, TEJO, maar ook de conventie voor eerstelijnspsychologie en de eerstelijnszones, de erkenning van klinisch psychologen en orthopedagogen, de aankomende erkenning van de psychologisch consulenten…

VVSP vond het tijd om alles eens in perspectief te zetten. Verschillende sprekers zullen dit thema toelichten vanuit hun eigen invalshoek en visie.
De bedoeling is om te komen tot een bevattelijk overzicht van de verschillende ontwikkelingen en de visie hierop, zowel vanuit beleid als vanuit de praktijk. duidelijk beeld van hoe de verschillende zaken op elkaar kunnen inhaken en elkaar kunnen versterken.

Geef een reactie