Doelstellingen

De vereniging stelt zich tot doel de kwaliteit van het schoolpsychologisch werk te bevorderen. De concrete doelstellingen van de vereniging zijn de volgende:

 1. Verhogen van de deskundigheid binnen het domein van de schoolpsychologie o.a. door het organiseren van vorming.
 2. Informeren van haar leden over publicaties en lopende initiatieven via het B.F.P.-tijdschrift Psycho-Logos alsook via de eigen nieuwsbrief “vvsP-magazine” , een e-mailmagazine met schoolpsychologisch nieuws voor VVSP-leden.
 3. Behartigen en verdedigen van onze beroepsbelangen, alsook de socio-economische en morele belangen van psychologen.
 4. Stimuleren van een geest van collegialiteit tussen de leden en professionele contacten en uitwisselingen tussen onze leden bevorderen.
 5. Ondersteunen van onze leden op deontologisch en juridisch vlak o.a. via de BFP.
 6. Ondersteunen van de schoolpsychologie zowel als wetenschap als in haar toepassingen.
 7. Onderhouden van contacten met:
 • universiteiten in binnen- en buitenland,
 • het Nederlands Instituut voor Psychologen (N.I.P.),
 • overheidsinstanties bvb. R.I.Z.I.V.,
 • de onderwijs- en CLB-koepels,
 • psychologenverenigingen uit andere Europese landen via de E.F.P.A.