From stress to trauma… and all the way back!

From stress to trauma… and all the way back!

Beste,

Graag nodigen wij u uit tot een uniek evenement in België.
Van 7 tot 10 juli 2022 zal Leuven immers het centrum zijn van de schoolpsychologie in de wereld.

VVSP organiseert in die periode, samen met de KU Leuven en RINO Amsterdam, de 43e internationale conferentie voor schoolpsychologie.
Dit is dus een unieke kans om contacten te hebben met wie wereldwijd betrokken is bij schoolpsychologie en leerlingenbegeleiding in zijn ruime context.

Een must om aanwezig te zijn op deze unieke internationale ontmoeting!

In deze uitnodiging vindt u informatie over uw deelname, uw mogelijke eigen bijdrage, een uitzonderlijk voordeel voor leden van VVSP en uw eventuele bijdrage als sponsor.

  1. Neem deel aan de ISPA-conferentie

De conferentie richt zich naar iedereen die van ver of dichtbij met het psychologisch functioneren van kinderen en jongeren binnen de schoolcontext betrokken is. Dus niet alleen psychologen, maar alle hulpverleners zijn welkom.
Het thema van de conferentie is al in 2019 gekozen, ruim voor de coronapandemie de nodige stress veroorzaakte in ons onderwijssysteem. Het zal echter niet uitsluitend over de pandemie gaan.
De conferentie vormt een combinatie van key notes, symposia, werkgroepen, ronde tafel gesprekken en posterpresentaties.
De inhoudelijke bijdragen vormen een gezonde mix van academische inzichten en wetenschappelijke lezingen, maar evenzeer uitwisselingen van ervaringen uit de praktijk en toepassingen van medewerkers uit het werkveld zelf.
Tevens is ook een sociaal programma voorzien, met tal van activiteiten en informele momenten om elkaar te ontmoeten.
Inschrijven voor de conferentie kan vanaf 22 februari, via het inschrijvingsformulier onze website.

  1. Lever uw eigen bijdrage: call for abstracts

Ook u kan uw bijdrage leveren aan deze conferentie! Heel veel professionals in de leerlingenbegeleiding maken immers gebruik van zelf ontwikkelde tools, werkwijzen, modellen van aanpak, werkschema’s enz. De ISPA-conferentie levert een unieke mogelijkheid om uw werk in de kijker te zetten en eventueel in een internationale context samenwerking op te zetten om zaken met elkaar uit te wisselen.
Belangrijk is dat het onderwerp verwant moet zijn met het thema. Dit thema is ruim: aanpak en preventie van stress, crisisinterventie en aanpak van trauma, herstelgericht werken na stress, aanpak thuis en op school. Kortom, zowat alles wat het psychologisch en sociaal functioneren van kinderen en jongeren op school betreft, kan en zal de revue passeren op deze conferentie. Meer hierover in themes & topics – ISPA 2022
Twijfel dus niet om ook uw bijdrage te leveren. In het verleden leidde dit vaak tot heel boeiende uitwisselingen en internationale samenwerking!
U kan ons altijd contacteren indien u toch dat extra zetje nodig hebt om die stap te zetten!
Meer info over de call for abstracts vindt u op onze website.
https://ispa2022.be/call-for-abstracts

  1. Uitzonderlijk voordeel voor VVSP-leden

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie gaat voluit voor een geslaagde conferentie, met internationale uitstraling voor wat wij in ons land realiseren.
VVSP hoopt dan ook op een ruime aanwezigheid van landgenoten en doet daarom een extra inspanning door een cashback op het inschrijvingsgeld.
Wie inschrijft voor de volledige conferentie kan 200 € terugbetaald krijgen door VVSP. Inschrijven voor één dag biedt een cashback van 50€.
Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden: men moet lid zijn van VVSP (wat 110 € kost) en effectief aanwezig zijn op de conferentie.
De eerste 100 deelnemers komen in aanmerking voor deze terugbetaling, die zal gebeuren in september 2022. De registratie gebeurt door het sturen van een bewijs van betaling naar ispa@schoolpsychologie.be.

  1. We zoeken nog sponsors

Het organiseren van deze conferentie kost uiteraard ook heel wat geld. VVSP is daarom nog op zoek naar personen of organisaties die de conferentie willen sponsoren. Misschien bent u, of kent u, personen of organisaties die het schoolpsychologische werk en de leerlingenbegeleiding heel erg genegen zijn. Misschien zijn deze bereid om dit internationale gebeuren te sponsoren?
Dan zou u ons daar bijzonder veel plezier mee doen!
Meer info over de sponsoring kan u eveneens vinden op onze factsheet op onze website.

  1. Wat met Corona?

We gaan voor een volledige on-site conferentie. Uiteraard volgen wij heel nauw de evolutie van de pandemie op. Via een wekelijkse check up evalueren wij voortdurend de situatie.
Op basis van wat de wetenschap ons aanreikt, schatten wij de situatie als gunstig in. In juli is de zomer volop bezig, wat gunstig is. Indien zich geen onverwachte nieuwe variant meldt, liggen de kaarten dus heel goed om volop ter plekke aanwezig te kunnen zijn.
Uiteraard zullen wij op dat ogenblik de geldende coronamaatregelen strikt toepassen voor alle deelnemers.

Hebt u nog vragen? Dan kan u die altijd sturen naar ispa@schoolpsychologie.be