Jeugd in Ontwikkeling, een nieuw wetenschappelijk tijdschrift dat gratis toegankelijk is.

Professionals in het werkveld hebben vaak geen toegang tot academische literatuur; het nieuw opgezette ‘Jeugd in Ontwikkeling’ brengt daar verandering in. Het is een wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. Publiceren in ‘Jeugd in Ontwikkeling’ is gratis en de artikelen zijn gratis toegankelijk. De gepubliceerde artikelen bevatten relevant wetenschappelijk onderzoek waarin ontwikkeling, opvoeding en interventies vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht worden. Op dit moment bestaat het tijdschrift bijna een jaar en naast onderzoeksartikelen, literatuuroverzichten en casusbesprekingen heeft het tijdschrift deze week drie nieuwe artikeltypen toegevoegd:


Stand van zaken
Een overzicht bieden van een recente onderzoekslijn. Dit kan een onderzoekslijn zijn die binnen de eigen onderzoeksgroep werd geïnitieerd, een lijn die gepresenteerd is in een oratie of een bespreking van de stand van zaken op een bepaald onderwerp in de literatuur. Een ‘stand van zaken’-artikel start doorgaans met een prangende (soms zelfs controversiële) vraag, waarover vervolgens de meest up-to-date studies op een geïntegreerde manier worden besproken.


Oraties
Net als een ‘stand van zaken’-artikel biedt een oratie een overzicht van een recente onderzoekslijn.


Samenvatting proefschrift
PhD-studenten die hun proefschrift hebben afgerond (goedgekeurd door de leescommissie) vatten de resultaten van hun onderzoek samen. De nadruk ligt op de onderzochte onderzoeksvragen, resultaten en implicaties hiervan voor de praktijk. Voor uitgebreide methodologie en statistiek kan verwezen worden naar de artikelen/hoofdstukken in het proefschrift, tenzij de gebruikte methodologie relevant is voor de praktijk.

Wil je een artikel indienen of een van de vijf reeds gepubliceerde artikelen lezen? ‘Jeugd in Ontwikkeling’ is diamond open access, oftewel een gratis wetenschappelijk tijdschrift voor lezers én auteurs. Ga naar https://jeugdinontwikkeling.nl.