Groepsaankoop WPPSI IV

Binnenkort kan u hier uw WPPSI-IV-NL bestellen via groepsaankoop.
Aankoop WPPSI-IV-NL (zonder VVSP lid te worden)

Aankoop WPPSI-IV-NL (inclusief VVSP lidmaatschap 2021 en 2022)

Het bedrijf Pearson kondigde recent aan dat de WPPSI IV klaar is voor verkoop in het najaar. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van Pearson.

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) is intussen al onderhandelingen gestart met Pearson. Net zoals bij de WPPSI in 2010 en de WISC in 2017 is het de bedoeling om via de groepsaankoop een gunstiger prijs te bedingen.

Om concreet te kunnen zijn in de onderhandelingen vraagt VVSP dringend om door te geven wie interesse heeft in deze groepsaankoop en hoeveel exemplaren men eventueel wenst te bestellen.

U kan dit aangeven door een mail te sturen naar wppsi@schoolpsychologie.be met volgende gegevens: naam van de organisatie, naam van de verantwoordelijke voor de aankoop, aantal gewenste exemplaren. Deadline om uw interesse door te geven is ten laatste op 1 juli.

Enkel indien er voldoende interesse is, kan de groepsaankoop doorgaan.

Verdere timing:

  • Juli: inschatting deelname groepsaankoop
  • Augustus: afronden onderhandelingen met Pearson, inclusief prijsssetting
  • Eind september: oproep voor bestellingen
  • Januari 2021: start leveringen, eventueel gecombineerd met infosessies over het gebruik van de nieuwe WPPSI

Boekhoudkundig: Net zoals bij de verkoop van de WISC V voorzien wij nu de mogelijkheid om te factureren in 2021. Op deze manier is het mogelijk dat bepaalde organisaties deze aankoop eerst kunnen voorleggen aan hun bestuursorgaan via de begroting voor 2021.

Leden van VVSP of organisaties van wie personeelsleden lid zijn bij VVSP zullen nog van een extra voordeel kunnen genieten.
Lid worden van VVSP voor 2020 én 2021 zal daardoor rechtstreeks een financieel voordeel opleveren.

Voor vragen of verdere informatie neemt u best contact op met Patrick Lancksweerdt, voorzitter van VVSP. patrick.lancksweerdt@schoolpsychologie.be