Visum voor de klinisch psycholoog

Beste VVSP-leden,

Leden van de Psychologencommissie hebben onlangs een oproep gekregen om een visum voor de klinisch psycholoog aan te vragen. Verscheidene leden hebben ook al automatisch dergelijk visum gekregen via mail.

Een visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep te mogen uitoefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op het basisdiploma. Hoewel op dit moment nog niet geheel duidelijk is of en wanneer dit visum nodig is voor psychologen die werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding, raden we aan om dit visum aan te vragen indien je het niet automatisch hebt ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch psycholoog?

In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt. Merk op dat ook een universitair diploma in de schoolpsychologie volgens onze informatie beschouwd zal worden als een diploma in het domein van de klinische psychologie.

In het bezit zijn van een universitair diploma in de psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt vóór 1/09/2016, en een beroepservaring van minstens 3 jaar in de klinische psychologie kunnen aantonen. We vermoeden dat beroepservaring in de leerlingenbegeleiding hier ook onder begrepen zal worden.

Meer informatie vindt u op: https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen#hoe

Geef een antwoord