VVSP Standpunt i.v.m. afname WISC-V op afstand

Het bedrijf Pearson, uitgever van de intelligentietest WISC-V, heeft recent haar klanten geïnformeerd over de “digitalisering” van de WISC-V. Men plaatste hierover ook communicatie op de website van het bedrijf. Kort gesteld komt het er op neer dat men voortaan via hun systeem Q-Global vanop afstand de WISC-V kan afnemen. Pearson levert hierover op haar website duidelijke instructies en voorwaarden.

VVSP kreeg hierover reeds een aantal vragen. Na grondig overleg kwamen wij tot het besluit dat wij hier helaas een negatief advies moeten over formuleren.

Vanuit de Vlaamse academische hoek vernemen we dat dit traject en voorstel van “tele-diagnostiek”, in het bijzonder met de WISC-V, nog embryonaal is en slechts in heel uitzonderlijke gevallen, een optie mag zijn. Wij volgen hiervoor ook de raadgevingen van de Amerikaanse vereniging voor psychologen (zie https://www.apaservices.org/practice/reimbursement/health-codes/testing/tele-assessment-covid-19 )
Deze kritische houding en gezonde scepsis is vooral gebaseerd op een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en onvoldoende evidentie voor equivalentie, eerder ook al geformuleerd over de digitale afname met tablets waar de proefleider bij de geteste zit.
Het aantal mogelijke extra storende elementen tijdens een tele-afname is enorm en onbeheersbaar, en manifest negatief voor standaardisatie. De digitale en nu “tele-afname” van de WISC-V worden voorlopig afgeraden. Wij wensen eerst een meer specifiek equivalentie-onderzoek, waardoor bij een individuele afname men voldoende garanties heeft op een betrouwbare en vooral valide IQ-meting.

Besluit
VVSP begrijpt de urgentie om sommige beslissingen te nemen op basis van een intelligentie-onderzoek. Deze moeten echter ten allen tijde op een verantwoorde manier blijven verlopen.
De uitzonderlijke tijden die we nu meemaken, vormen geen rechtvaardiging voor een onwetenschappelijke aanpak, met mogelijke grote gevolgen.

Daarom raden wij aan om, indien mogelijk, enkele maanden af te wachten tot een klassieke afname mogelijk is. Om nadien achterstallige onderzoeken in te halen, kan men overwegen om, in de doelgroep (leeftijd en geschat intelligentieniveau) van de CoVaT-CHC Basisversie, bij enkele kinderen tegelijkertijd in klasopstelling deze intelligentietest af te nemen.

Indien toch een intelligentietest dringend en belangrijk is, dan raden wij een klassieke afname aan. Het hoeft geen betoog dat dit enkel mogelijk is mits het nemen van de nodige voorzorgen voor het vermijden van besmetting, zoals die in talrijke adviezen zijn geformuleerd. Beter anderhalve meter afstand, dan online afname.

Heeft er toch een tele-afname plaatsgevonden, dan dient men strikt de aanbevelingen te volgen die Pearson zelf aanbrengt. Dan nog adviseren we uiterste voorzichtigheid met de bekomen resultaten én volledige transparantie rond twijfels ivm. betrouwbaarheid- of validiteits-issues. In dit geval is het een minimale vereiste om dit expliciet te melden in elke verslaggeving.

Indien u meer vragen hierover hebt, kan u altijd contact opnemen met Patrick Lancksweerdt, voorzitter VVSP via patrick.lancksweerdt@schoolpsychologie.be

Geef een reactie