Groepsaankoop WPPSI-IV

De groepsaankoop is afgesloten.

Geachte,

Deze brief bevat informatie over de groepsaankoop van de nieuwe versie van de WPPSI. De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence IV is door het bedrijf Pearson vertaald en bewerkt naar een Nederlandstalige versie.
U vindt hierover alle informatie op de speciale webpagina van Pearson:
https://www.pearsonclinical.nl/wppsi

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) organiseert na rondvraag en na onderhandelingen met Pearson terug een groepsaankoop voor deze onmisbare intelligentietest.

Introductie
Op woensdag 28 oktober organiseert Pearson een gratis digitaal lanceringsmoment over de WPPSI IV NL.
Inschrijven kan via volgende link: https://www.pearsonclinical.nl/wppsi/de-lancering

In het voorjaar van 2021 organiseert ook VVSP in Vlaanderen in elke provincie informatiesessies. Op deze sessies zal ook de levering gebeuren van de aangekochte WPPSI. Die informatiesessies zullen, aanvullend op de info uit het lanceringsmoment van Pearson, ook tips en kritische kanttekeningen geven over het gebruik én uiteraard een uitvoerige toelichting over de kwaliteitsbeoordeling.

Groepsaankoop
In dit document vindt u alle informatie over deze groepsaankoop.
Deze informatie en eventuele latere updates kan u ook vinden op onze website: https://www.schoolpsychologie.be

Enkele belangrijke punten ter informatie:

 • Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s.
  Elke organisatie of privépersoon kan intekenen voor deze groepsaankoop onder dezelfde voorwaarden.
 • Het aanbod is enkel van toepassing op de pen en papier uitgave.
  Pearson biedt eveneens een Q-interactive kit aan. VVSP neemt dit niet op in het aanbod (zie FAQ onderaan)

Mogen wij er op aandringen om strikt de timing te volgen i.v.m. uw eventuele bestelling.
Er zijn immers strikte deadlines afgesproken met Pearson en het zou jammer zijn indien u of uw organisatie door laattijdige reactie deze kans zou missen.

De deadline voor het verrichten van uw bestelling is 1 december 2020.

Vriendelijke groeten,
Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

Informatie over de groepsaankoop WPPSI-IV-NL

De uitgeverij Pearson doet zelf een introductieaanbieding van de WPPSI, met toebehoren.

Dit aanbod kan u vinden op hun website: https://www.pearsonclinical.nl/wppsi-iv-nl

De prijzen bij Pearson zijn als volgt. Pearson doet een introductieaanbod voor wie nog aankoopt in 2020 (daar zit ook 1 Q-global account in vervat).

Aanbod BTW incl.
Reguliere prijs Pearson 3 079,45 €
Promotieverkoop 2020 Pearson 2 655,95 €

Met de uitgeverij Pearson hebben wij een uitzonderlijke introductieprijs bedongen, onder bepaalde voorwaarden.

VVSP biedt twee mogelijkheden aan, afhankelijk van de vraag of u intekent als lid van VVSP of niet. Er is immers een bijkomende extra korting voor wie lid wordt van VVSP voor de periode van 2021 en 2022 (lidgeld aan 110 € per jaar).

Aanbod van VVSP (prijzen incl. BTW):

Aanbod Zonder extra Q-global Met extra Q-global
Prijs voor niet-leden 2 650,00 € 2 952,50 €
Prijs voor leden 2 325,00 € 2 627,50 €

Het verschil met het aanbod van Pearson lijkt misschien niet zo groot.

De voordelen zitten echter vervat in volgende extra’s:

 • Twee gratis pakketten met 25 scoreformulieren (een pakket voor 2,5 – 4 jaar en een pakket voor 4 – 7 jaar), ter waarde van 260,14 € (btw incl.)
 • Indien we boven een bepaald aantal bestellingen raken, komen daar mogelijk nogmaals twee pakketten scoreformulieren bij.
 • Geen bijkomende kosten voor transport en levering van het materiaal in uw provincie.
 • Éénmalig aanbod: mits bijbetaling van 302,50 € (BTW incl.) bijkomend 10 extra Q-global accounts (zie FAQ onderaan), ter waarde van 3 025 € (BTW incl.)

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze groepsaankoop zijn de volgende:

Deze groepsaankoop is eenmalig en uitsluitend bestemd voor organisaties die hun adres hebben in Vlaanderen.

Aan de kant van VVSP:

 • De groepsaankoop gaat enkel door indien we een voldoende aantal bestellingen halen. Uit de bevraging in juni halen we het minimum aantal, dus we gaan er van uit dat dit geen probleem oplevert.
 • De bestelling is ondeelbaar: bij elke aankoop gaat het over één complete set, 1 pakket scoreformulieren 2,5 – 4 jaar, 1 pakket scoreformulieren 4 – 7 jaar, 1 Q-global account voor 1 persoon voor 5jaar onbeperkte scoring.
 • De bijkomende bestelling voor Q-global accounts is ondeelbaar. Er is dus geen korting indien men minder dan 10 accounts zou wensen.
 • VVSP staat als enige in voor de administratieve afhandeling (bestelling en facturatie) en rekent daarvoor geen administratieve kosten aan.
 • De groepsaankoop is eenmalig en eindigt onherroepelijk op 1 december 2020. Nabestellingen zijn niet mogelijk.
 • VVSP doet geen naverkoop, noch dienstverlening die niet behoort tot de groepsaankoop.

Aan de kant van Pearson:

 • Pearson staat in voor de levering van de aangekochte exemplaren op vijf verdeelpunten in Vlaanderen (één per provincie). De verdeling van de sets zal doorgaan in de loop van januari-februari van 2021.
 • Pearson staat borg voor de kwaliteitsgaranties bij de sectie psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen. De procedures voor kwaliteitsbeoordeling zijn intussen reeds bezig. De uitgeverij staat garant dat zij eventuele problemen zo vlug mogelijk zullen aanpakken zonder bijkomende kosten.

Aan de kant van de aankoper:

 • De aankoper engageert zich voor het correct uitvoeren van de bestelling en de levering.
 • De aankoper zorgt voor een geldige betaling door correct de opgegeven codes in te vullen in de mededeling bij de overschrijving.
 • De aankoper is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de aangekochte exemplaren op het voorziene leveringsadres in de provincie. Dit is de provincie waar de betreffende persoon of organisatie is gehuisvest. Bij het niet afhalen van een exemplaar draagt de aankoper zelf de kosten voor het ophalen, leveren of verzenden van de aankoop.
 • Elke communicatie gebeurt uitsluitend via volgend mailadres: wppsi@schoolpsychologie.be

Procedure van aankoop

VVSP heeft ervoor gekozen om te werken met een registratie op naam voor elk WPPSI-exemplaar.

De enige manier om te bestellen is via de website van VVSP: https://www.schoolpsychologie.be

Op onze website kiest u voor “bestelformulier WPPSI” en vult u het document in. Voor elk te bestellen exemplaar is het invullen van een nieuw formulier nodig.

De aankoop kan dus zonder lidmaatschap bij VVSP of met lidmaatschap. Dit laatste biedt gunstiger voorwaarden.

 • Aankoop via lidmaatschap VVSP:
  • In het bestelformulier selecteert u hiervoor “lid worden”, waarbij u het inschrijvingsformulier volledig invult. Let er op dat het mailadres gepersonaliseerd is (m.a.w. gekoppeld aan de naam van het toekomstige lid). Het mailadres voor facturatie kan een algemeen mailadres zijn. Gelieve bij voorkeur masters in de psychologie te registreren als lid (zie FAQ voor meer info hierover).
  • Na registratie zal VVSP een factuur “lidmaatschap VVSP” sturen naar het facturatieadres voor elke geregistreerde persoon.
  • Na betaling van het lidgeld volgt dan een tweede factuur voor de betaling van de aankoop van de WPPSI en eventuele Q-global.

Gelieve hierbij de timing in het oog te houden: de bestellingen kunnen pas gebeuren na het betalen van het lidgeld en voor het verstrijken van de deadline.

 • U krijgt een bevestiging van de correcte betaling.
 • Aankoop zonder lidmaatschap bij VVSP:
  • De procedure is analoog aan bovenstaande.
  • Enkel zal na het invullen van het formulier onmiddellijk een factuur volgen voor het betalen van de aankoop van de WPPSI en eventuele Q-global.
  • U krijgt een bevestiging van de correcte betaling.

Levering

In de loop van januari/februari zullen de leveringen gebeuren.

Dit zal gecombineerd zijn met een introductiesessie, waarbij enkele specialisten toelichting zullen geven bij de nieuwe WPPSI over de psychometrische kenmerken en het gebruik van de test. De planning van deze nascholing en levering is nog volop bezig. De data zullen en inschrijvingsmodaliteiten zullen wij later meedelen.

FAQ – Frequently asked questions

1. Waarom zit in het aanbod geen digitale afname (Q-interactive)?

VVSP biedt dit niet aan omdat er onvoldoende garanties zijn op een betrouwbare en valide afname.

VVSP is absolute voorstander van digitale scoring en digitale afname. Bij een digitale afname zijn echter afzonderlijke normentabellen nodig waar bij de normeringsgroep eveneens een digitale afname gebeurde. Dit is helaas niet het geval bij de WPPSI IV.

De Q-interactive versie hanteert dezelfde normen van de groep met manuele afname. Daardoor zijn de resultaten volgens ons onvoldoende valide, aangezien de testomstandigheden bij digitale afname toch volledig anders zijn dan bij een manuele afname.

Wie zich meer wil informeren over de validiteitsonderzoeken van Pearson kan deze vinden op volgende link van het bedrijf zelf:

https://www.pearsonclinical.nl/digitaal/q-interactive/onderzoek

2. Welke zijn de voorwaarden van Pearson voor de groepsaankoop met VVSP?

Er zijn geen andere voorwaarden dan een minimale aankoop. VVSP verbindt zich dus niet met Pearson voor promotie van materiaal, of voor het bedingen van een gunstige beoordeling over de betrouwbaarheid en validiteit van de WPPSI.

De voordelen van de groepsaankoop zijn in verschillende schijven van hoeveelheden afgesproken. Bij de rondvraag naar de interesse kwamen wij op een bepaald aantal. Met dit aantal als vertrekpunt is onderhandeld met Pearson.

Indien wij bij het beëindigen van de groepsaankoop toch in een hogere schijf vallen van bestellingen, zullen bij elk exemplaar van de WPPSI nog extra scoreformulieren geleverd worden.

3. Welk voordeel is er om lid van VVSP te zijn?

Het zal duidelijk zijn dat alleen al het voordeel van de groepsaankoop van de WPPSI een doorslaggevend argument is. VVSP doet echter meer dan dat alleen.

VVSP is een vereniging voor het bevorderen van kwalitatief schoolpsychologisch werk. De vereniging neemt standpunten en onderneemt acties vanuit deze doelstelling.

Leden van VVSP krijgen korting op studiedagen. In 2020 waren diverse causerieën gepland, die om gekende redenen zijn uitgesteld naar latere datum.

In 2022 is VVSP (samen met KU Leuven) de organisator van de internationale conferentie van schoolpsychologie, waar jaarlijks ruim 500 deelnemers van over de hele wereld aanwezig zijn. Het thema is al gekend: “From stress to trauma, and all the way back”. Dit thema lag al vast in 2019, dus ver voor de coronacrisis. Leden van VVSP zullen een korting krijgen op het inschrijvingsgeld voor dit congres.

VVSP participeert regelmatig aan diverse onderzoeksprojecten binnen de wereld van de schoolpsychologie en educatieve sector.

4. Waarom vraagt VVSP aan organisaties dat zij bij voorkeur masters in de psychologie lid maken?

VVSP is een vereniging voor schoolpsychologie, niet een vereniging van psychologen. Iedereen kan dus lid worden van VVSP, voor zover men betrokken is bij het schoolpsychologisch werk, ongeacht vanuit welk diploma, welk beroep of welke organisatie.

De vereniging maakt deel uit van nationale en internationale federaties en associaties van (school)psychologen. Bepaalde van deze organisaties stellen als voorwaarde dat een minimum percentage van de leden master in de psychologie moet zijn. Dit is de enige reden waarom VVSP deze vraag stelt: opdat wij verder kunnen participeren in die nationale en internationale netwerken.

5. Hoe zit het met de kwalitatieve beoordeling?

Iedereen herinnert zich allicht nog de situatie die zich voor deed met de WISC. Het duurde enorm lang vooraleer de COTAN (de Nederlandse commissie die de kwaliteitsbeoordeling doet van testmateriaal) werk maakte van de kwaliteitsbeoordeling van de WISC. In België (Vlaanderen) wachtte men op deze beoordeling om zelf het oordeel te kunnen vellen.

Uiteindelijk nam VVSP het heft in handen en liet de beoordeling in Vlaanderen gebeuren door een aantal experts. Toen deze een positief oordeel gaven, hakte VVSP zelf de knoop door en verspreidde onder haar verantwoordelijkheid het positief advies. Dit werd uiteindelijk door iedereen (inclusief RIZIV) opgevolgd.

Voor de WPPSI is de situatie helemaal anders. Pearson stelde al het materiaal reeds beschikbaar voor ons. De kwaliteitsbeoordeling wordt uitgevoerd door de sectie psychodiagnostiek van de BFP (Belgische Federatie van Psychologen).

Wij zijn er van overtuigd dat wij tegen eind 2020 de beoordeling zullen krijgen. Pearson verbond zich schriftelijk tot het goed opvolgen van dit verslag en acties te ondernemen al echt blijkt dat de test te kort schiet om te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

6. Waarom kan de aankoop enkel gebeuren op naam van een persoon?

VVSP heeft er voor gekozen om enkel één-op-één-bestellingen te verrichten. Een organisatie kan dus geen bestelling doen van X exemplaren. Elk exemplaar van de WPPSI is dus gekoppeld aan een naam.

Organisaties (zoals CLB’s, CAR’s…) dienen dus de naam op te geven van een medewerker voor elk exemplaar van de WPPSI dat men bestelt. De organisatie is uiteraard de eigenaar van de WPPSI, de medewerker is enkel contactpersoon.

Hier zijn verschillende redenen voor.

 • Wij gaan er van uit dat de meeste aankopen zullen gebeuren via een lidmaatschap bij VVSP. Bij VVSP kan men uitsluitend als persoon lid worden, en niet als organisatie. Leden kunnen in 2021 en 2022 genieten van de voordelen van het lidmaatschap bij VVSP.
 • Per medewerker kan men slechts één exemplaar aankopen.
 • Elk exemplaar van de WPPSI zal voorzien zijn van een unieke code, die gekoppeld is aan de naam van een persoon. Dit biedt een grotere garantie dat elk exemplaar van de WPPSI effectief bij de juiste persoon, en op die manier bij de juiste organisatie terecht komt.

Een organisatie die dus vb 3 exemplaren van de WPPSI wil aankopen, zal dus drie medewerkers moeten registreren.

7. Wat kunnen wij doen met die extra Q-global accounts?

Met een Q-global account kan de digitale verwerking gebeuren van de (manuele) scoreformulieren. Dit is geen digitale afname, wat men met de Q-interactive kan doen.

Velen zullen de Q-global accounts al kennen: dit is immers ook in gebruik bij de verwerking van de WISC V.

Bij de groepsaankoop kan men kiezen om bij elke set van WPPSI-IV, mits het betalen van een meerprijs, een set van 10 Q-global accounts (voor 5 jaar verwerking) bij aankopen met volgende specificatie:

 • ofwel nieuwe accounts voor afname naar keuze van WPPSI IV of CELF-5
 • ofwel uitbreiding van bestaande accounts met WPSSI IV of CELF-5

Een praktijkvoorbeeld:

CLB X heeft nu 3 WISC-V exemplaren en 3 Q-global accounts voor verwerking van de WISC-V. Zij kopen 2 exemplaren van de WPPSI aan. Voor één exemplaar betaalt men 250 € extra.

Dus men bekomt 10 Q-global accounts (+ het account dat al in de WPPSI is inbegrepen). Met die 11 accounts kan men het volgende doen:

 • 3 accounts voegt men toe aan de bestaande accounts. Met de accounts voor de verwerking van de WISC-V kan men tegelijk de verwerking van de WPPSI doen.
 • 7 nieuwe accounts zet men in voor de WPPSI
 • de overige 1 account behoudt men voor de CELF-5. 

Het toevoegen van bijkomende accounts voor de WISC-V was helaas geen optie voor Pearson.

8. Ik heb al een Q-global account op mijn naam. Wat kan ik doen?

Wie zich registreert voor de aankoop van een WPPSI kan het mailadres opgeven van het reeds bestaande Q-global account op zijn/haar naam. In dit geval zal Pearson aan dit account ook de verwerking van de WPPSI toevoegen.

Dit geldt eveneens voor wie extra Q-global accounts aankoopt: indien men aan Pearson de mailadressen doorgeeft van bestaande accounts, dan zal men daar de verwerking van de WPPSI aan toevoegen.

9. Wij hebben slechts enkele Q-global accounts nodig. Kan dat?

Het aanbod voor extra Q-global accounts is ondeelbaar. U betaalt dus 302,50 € (BTW incl.) Dit betekent niet dat men al die accounts moet activeren. Indien u vb een groepspraktijk hebt met 4 medewerkers, dan hoeft u maar 4 accounts te activeren.

Dan nog blijft het gunstig: het prijsvoordeel is er immers al indien men slechts 2 accounts zou activeren.

10. Hoe zal de betaling verlopen?

Er kan enkel een bestelling (zie hierboven) gebeuren van één exemplaar per geregistreerde persoon. Elke geregistreerde persoon zal een unieke code krijgen, die gekoppeld wordt aan de betalingen en aan een exemplaar van de WPPSI.

Wie bestelt via lidmaatschap van VVSP zal eerst een factuur ontvangen voor het betalen van het lidgeld. Na vereffening van dit bedrag volgen dan facturen voor het betalen van de WPPSI en eventuele Q-global accounts.

De facturatieadressen zal VVSP gebruiken om eventuele facturen te groeperen.

Er zal gefactureerd worden per aangekocht exemplaar. Voor elke betaling zal in de betalingsmededeling de unieke code vereist zijn.

Dus organisatie X die via hetzelfde facturatieadres 3 leden registreert voor drie aankopen zal één factuur ontvangen voor lidmaatschap en nadien één factuur voor betaling van de aankoop. Tenzij men dit zelf anders afspreekt met VVSP.

11. Hoe zal de WPPSI geleverd worden?

In analogie met de levering van de WISC-V zal er in de loop van het voorjaar van 2021 een “Ronde van Vlaanderen” zijn, waarbij de nieuwe WPPSI zal toegelicht worden door enkele experten. Op deze momenten zal ook de WPPSI verdeeld worden. Uiteraard kan het afhalen ook gebeuren zonder dat men deelneemt aan de introductiesessie.

De levering kan pas gebeuren indien de betaling vooraf volledig en correct is gebeurd en geverifieerd door het secretariaat van VVSP. Bij laattijdige betalingen die VVSP nog niet kon verifiëren, zal men de WPPSI niet kunnen meenemen.

Elke gemaakte bestelling zal geleverd worden in de provincie waar de aankoper (of organisatie) is gehuisvest. Dit is het adres dat ingevuld is op het online bestelformulier.

Deze zullen dus enkel op de dag van de “Ronde van Vlaanderen” af te halen zijn op het centrale punt.

De exemplaren van de WPPSI zullen uitsluitend meegegeven worden aan personen die ofwel de bestelling deden of in de organisatie werken waar de bestelling is verricht. Dit zal gebeuren met handtekening voor ontvangst van het materiaal.

Derden krijgen in geen enkel geval het bestelde materiaal mee voor anderen.

Indien een aankoop op die dag niet is afgehaald, is de persoon of organisatie zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de aankoop. Dit valt onderling te regelen met het secretariaat van VVSP. Bijkomende kosten van ophalen, leveren of verzenden zijn op rekening van de aankoper.

Geef een reactie