Studiedag VVSP

Opvoeden vandaag: nieuwe inzichten voor de leerlingenbegeleiding

Vrijdag 15 november 2019

U kan hier de presentaties downloaden

Locatie: Odisee Hogeschool, Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel

Als externe of interne leerlingenbegeleider werk je niet alleen met leerlingen en leerkrachten. Minstens even belangrijk in een begeleidingsproces zijn de ouders of andere opvoeders. Tijdens deze studiedag staan we stil bij nieuwe inzichten over opvoeding: welke uitdagingen ervaren ouders vandaag? Hoe voeden ze hun kinderen op? Wat is het belang van autonomie in de opvoeding? Hoe kan je als zorgverlener in gesprek gaan met ouders met een migratiegeschiedenis? Deze en andere thema’s komen aan bod in een rijk en gevarieerd programma.

 • 08:30 Onthaal
 • 09:30 Inleiding
 • 09:45 Prof. Soenens Bart, UGent
  Over het belang van autonomie in de opvoeding
 • 11:00 Pauze
 • 11:30 Prof. Karla Van Leeuwen, KU Leuven
  Wat percepties van ouders over opvoeden ons kunnen leren
 • 12:45 middagpauze
 • 13:45 Prof. Lucia De Haene, KU Leuven
  In gesprek met ouders met een migratiegeschiedenis : Culturele betekeniswereld, diaspora en sociale conditie
 • 15:00 Prof. Jelle Jolles, VU Amsterdam, hoogleraar Neuropsychologie en leidt het Centrum Brein & Leren
  Over leren, executief functioneren en schools presteren
 • 16:15 Slotwoord

Abstracts sprekers

Over het belang van autonomie in de opvoeding
Prof. Bart Soenens, Universiteit Gent

Er is in onderzoek over opvoeding en in de context van opvoedingsondersteuning vrij grote consensus over het belang van ouderlijke warmte en structuur. In deze lezing belichten we het belang van ouderlijke autonomie-ondersteuning, een dimensie van opvoeden die wat minder aandacht krijgt en die ook wat controversiëler is. Verschillende vragen zullen aan bod komen, zoals: wat is precies autonomie-ondersteuning? Slaat autonomie-ondersteuning niet vaak door in permissiviteit? Is autonomie-ondersteuning iets wat sommige ouders hebben en andere niet? Werkt autonomie-ondersteuning bij alle kinderen? Er zal besproken worden hoe ouderlijke autonomie-ondersteuning een rol kan spelen in studiekeuzeprocessen en studiemotivatie, maar ook in emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. Daarbij komt zowel de basishouding achter autonomie-ondersteuning aan bod, als meer concrete bouwstenen en praktijken.

Wat percepties van ouders over opvoeden ons kunnen leren?
Prof. Karla Van Leeuwen, KU Leuven

In deze lezing gaan we in op vragen zoals: hoe voeden ouders de dag van vandaag hun kinderen op; klopt de verzuchting dat ouders tegenwoordig geen regels meer stellen; hoe beleven ouders de opvoeding van hun kinderen; met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd; hebben ze nood aan ondersteuning; kennen ze het aanbod aan opvoedingsondersteuning; hoe zien ze de rol van de school en het CLB; wat zijn recente tendensen in het aanbod aan opvoedingsondersteuning in Vlaanderen? Deze vragen worden onder meer beantwoord aan de hand van bevindingen uit Vlaamse studies (zoals de JOnG! studie en de Gezinsenquête van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). In de lezing staan de percepties van ouders over opvoeden, hun zorgen en noden centraal. We hopen dat deze inzichten kunnen bijdragen tot het aangaan van een kwaliteitsvolle relatie met ouders en leerlingen.

In gesprek met ouders met een migratiegeschiedenis: culturele betekeniswereld, diaspora & sociale conditie
Prof. Lucia De Haene, KU Leuven

In deze bijdrage exploreren we het werken met ouders met een migratiegeschiedenis in zorg op school en belichten we centrale dimensies van transculturele hulpverleningspraktijk. We bespreken de rol van culturele betekeniswereld, het leven in diaspora en migratie-gerelateerde maatschappelijke condities in de zorgrelatie, waarbij we aan de hand van casuïstiek ingaan op het in gesprek gaan over culturele symptoomexpressie, verklaringsmodellen en hulpzoekstrategieën, over cultuurbehoud en culturele verandering in gezinsrelaties, over de samenhang tussen culturele expressie en maatschappelijke conditie en het omgaan met culturele differentie in de zorgrelatie zelf.

Executief functioneren, opvoeden en ontplooiing: de rol van de schoolpsycholoog
Prof. Jelle Jolles, Hoogleraar op emeritaat, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe komt het dat intelligente jongeren soms zo slecht presteren op school? Waarom maken veel jongeren van die domme keuzen? Hoe zit het met onderpresteren en met de invloed van welbevinden en stress? Deze hebben te maken met de executieve functies en met persoonlijke groei. Er zijn individuele verschillen tussen jeugdigen omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog “werk in uitvoering” en de breinrijping is afhankelijk van de omgeving: “context shapes the brain”. Jongeren hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling vanaf de pre-adolescentie (ongeveer 8 jaar) het tot einde van de tienertijd. Er zijn vijf groepen executieve functies die essentieel zijn voor optimaal leergedrag, maar ook voor de persoonlijke groei die nodig is om te komen tot talentontplooiing. In de presentatie worden handvatten gegeven voor opvoedingsinterventies en voor een bredere rol van de schoolpsycholoog. Er wordt aanbevolen om de gedragswetenschappelijke bijdrage in het onderwijs te vergroten en sterk in te zetten op persoonlijke groei en ontplooiing Nadere info over de spreker: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan Vrije Universiteit, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek “Het tienerbrein” (2016). Hij werkte vele jaren als Klinisch Neuropsycholoog met als specialisatie “leren en geheugen”. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen academica en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl.

Deelname

 • leden VVSP: 50 €
 • anderen: 85 €
 • studenten: 20 €

Inbegrepen : koffie bij aankomst en pauze, broodjeslunch.
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling via overschrijving. Ter plaatse kan men niet inschrijven.

Inschrijven

Bereikbaarheid

Campus Schaarbeek is heel gemakkelijk te bereiken, op welke manier je ook komt: met het openbaar vervoer of met de auto.
De campus beschikt over een beperkte eigen parking. Op het secretariaat zijn parkeerkaarten te koop, waarmee je goedkoop kunt parkeren in de omliggende straten. Bovendien bevindt er zich een gratis parking op 15 minuten wandelen.

Met de trein
Het station van Schaarbeek ligt op 10 minuten wandelen: de Huart Hamoirlaan ligt tegenover de hoofdingang van het station (links houden).

Met de tram
Tramlijn 55 (halte Helmet) en tramlijn 92 (halte station Schaarbeek) brengen je tot aan de campus.

Met de fiets
Je kunt gebruik maken van de Villo-fietspunten Helmet kerk en station Schaarbeek

Met de bus
Bussen 58, 59 en 69 (halte station Schaarbeek) brengen je tot aan de campus.

Met de auto
Vanuit de richting Oostende-Brussel E40

 • Op het einde van de E40 neem je de ring van Brussel, richting Zaventem.
 • Neem afrit 7bis, richting Brussel (Laken).
 • Je komt zo terecht op de A12 (vervolg hieronder).

Vanuit de richting Antwerpen-Brussel A12

 • Op het einde van de A12 aan de Y-splitsing uiterst links houden.
 • Via de achterzijde van het paleis tot verkeerslichten: rechtdoor tot volgende lichten.
 • Aan de volgende lichten (bij de van Praetbrug): links de brug oversteken.
 • Aan de derde lichten linksaf, dit is de Eugeen Demolderlaan.
 • Voorbij de kerk van Helmet linksaf.
 • Na het eerste kruispunt: huisnummer 136, de campus staat achterin.

Vanuit de richting Luik-Brussel E40

 • Op het einde van de E40 kiest u de richting Meiser.
 • Op het Meiserplein rijdt u rechtdoor.
 • Aan de zevende lichten rechtsaf, dit is de Eugeen Demolderlaan.
 • Voorbij de kerk van Helmet linksaf.
 • Na het eerste kruispunt: huisnummer 136, de campus staat achterin.

Geef een antwoord